Przejdź do

Klient indywidualny

Jeżeli zamierzasz uregulować swoje sprawy spadkowe, należy Ci się spadek lub zachowek albo chcesz uniknąć długów spadkowych, skorzystaj z fachowej pomocy prawnej.

Nasza oferta skierowana jest do osób, które planują:

 • sporządzić testament,
 • wydziedziczyć spadkobiercę,
 • uzyskać stwierdzenie nabycia spadku,
 • podzielić majątek spadkowy,
 • dochodzić zachowku,
 • dochodzić wykonania zapisu testamentowego,
 • uchylić się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Zlecając nam poprowadzenie Twojej sprawy zyskasz kompetentnego partnera w dochodzeniu Twoich spraw. Udzielimy Ci niezbędnych informacji oraz gdy zajdzie taka potrzeba będziemy Cię reprezentować przed sądem.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Ponieważ Twoje interesy są dla nas najważniejsze i robimy wszystko abyś wygrał.

Nie pozwól abyś został niesprawiedliwie potraktowany przez swojego pracodawcę. Nie bój się dochodzić swoich praw. Skorzystaj z pomocy prawnika i wyegzekwuj należne świadczenia.

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

 • spraw o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • spraw o odprawę pieniężną,
 • dochodzenia roszczeń o wynagrodzenie za nadgodziny,
 • dochodzenia roszczeń o niewypłacony ekwiwalent za urlop oraz inne wiadczenia,
 • spraw o zadośćuczynienie za mobbing,
 • obrony przed nałożeniem przez pracodawcę kar porządkowych.

Przyspieszymy uzyskanie należnych Ci świadczeń, zadbamy abyś został sprawiedliwie potraktowany przez pracodawcę. Jeżeli będzie to konieczne będziemy Cię reprezentować przed sądem.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Ponieważ dysponujemy fachową wiedzą i zapewniamy, że w pełni zaangażujemy się Twoją sprawę.

Niezależnie czy jesteś właścicielem nieruchomości czy najemcą warto zabezpieczyć swoje interesy.

Oferujemy kompleksową obsługę spraw związanych z nieruchomościami, w tym:

 • audyt nieruchomości przed zakupem,
 • sporządzanie umów związanych z nabyciem nieruchomości, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości,
 • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • rozwiązywanie umów najmu lokali,
 • sprawy o eksmisje,
 • ochrona przed eksmisją,
 • podział nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości.

Prawidłowe uregulowanie spraw związanych z nieruchomością to warunek konieczny do tego aby nieruchomość przynosiła zamierzone korzyści.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Po pierwsze mamy doświadczenie w tego typu sprawach, po drugie możesz liczyć na nasze pełne zaangażowanie i dopasowanie do Twoich potrzeb.

Reprezentujemy naszych klientów przez Zakładami Ubezpieczeń Społecznych we wszystkich sprawach.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS dotyczących:

 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • prawa do wcześniejszej emerytury,
 • renty rodzinnej,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • umorzenia należności lub rozłożenia na raty.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają organ lub sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Dochodząc odszkodowania lub zadośćuczynienia przy udziale naszej kancelarii, masz szansę na uzyskanie większego odszkodowania niż działając samodzielnie.

Pomagamy w ustaleniu wysokości odszkodowania możliwego do uzyskania, informujemy o dokumentach niezbędnych do wykazania szkody. Korzystając z naszych usług zaoszczędzisz czas i nerwy związane z dochodzeniem odszkodowania.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Stosunki rodzinne to niezwykle wrażliwe kwestie, dlatego podchodzimy do nich z dużą rozwagą oraz wyczuciem. Działamy tak aby nasz klient uzyskał jak najlepsze rozwiązanie.

Świadczymy pomoc w zakresie następujących spraw:

o rozwód z orzekaniem o winie lub bez,

uregulowanie, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich,

ustalenie ojcostwa,

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

ustalenie, podwyższenie lub zmniejszenie alimentów,

przyznanie pieczy nad dzieckiem jednemu z rodziców.

Abyś Ty mógł skupić się na naprawie relacji rodzinnych, zadbaniu o sytuację osobistą oraz rodzinną, my zajmiemy się dla Ciebie sprawami prawnymi.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Sprawy z organami administracji publicznej regulowane są przez przepisy prawa. Jeżeli nie zgadzasz się z działaniami organu administracji publicznej, chcesz załatwić sprawę ale nie wiesz jak się do tego zabrać, skorzystaj z naszych usług.

Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw administracyjnych. Wszędzie tam gdzie decydentem jest organ administracji mamy do czynienia z prawem administracyjnym.

Niejednokrotnie błędne działanie organu wynika z niedoinformowania urzędników. Pomagamy w wyjaśnieniu sytuacji, dbając jednoczenie aby pracownicy organu wykonywali swoje obowiązki nie przekraczając zapisanych w prawie kompetencji.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,

analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,

ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,

ustalamy koncepcję działania,

wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają Sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Jeżeli masz długi lub nie jesteś pewny jaki jest stan Twojego zadłużenia, skorzystaj z naszej pomocy. Jeżeli przepisy prawa na to pozwolą, skorzystasz z ochrony przed zapłatą.

Oferujemy:

 • audyt zadłużenia wraz z weryfikacją przedawnionego długu,
 • negocjacje ws. rozłożenia zadłużenia na raty lub umorzenia długu,
 • prowadzenie spraw o ogłoszenia upadłości konsumenciej,
 • Reprezentowanie dłużników w sprawach o zapłatę.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają Sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Chcesz pożyczyć pieniądze, nabyć samochód, a może wydzierżawić ogródek albo wyremontować mieszkanie. Pamiętaj aby umowę zawrzeć w formie pisemnej i odpowiednio ją sformułować. To może mieć duże znaczenie dla Twoich praw i roszczeń.

W ramach pomocy prawnej oferujemy:

 • sporządzenia umów,
 • Weryfikację umów,
 • dochodzenie praw z zawartych umów przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Po pierwsze mamy doświadczenie w tego typu sprawach, po drugie możesz liczyć na nasze pełne zaangażowanie i dopasowanie do Twoich potrzeb.

Nasza kancelaria jako jedna z niewielu kancelarii na rynku, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze osób i podmiotów pokrzywdzonych w wyniku oszustw internetowych.

Prowadzimy sprawy pokrzywdzonych w wyniku:

 • internetowych oszustw bankowych (np.: oszustwa na OLX, Allegro, fałszywych sklepach internetowych),
 • kradzieży środków z rachunków bankowych,
 • skutkach zdarzeń powodujących finansowe straty z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania (np. zainfekowane fałszywe faktury ze złośliwym oprogramowaniem),
 • oszustw z wykorzystaniem technik socjotechnicznych (np. podstawienie nieprawidłowego numeru rachunku bankowego w fakturze),
 • oszustw typu nigeryjskiego (Nigerian Scam, np. dokonanych opłat z tytułu odziedziczonego rzekomego spadku; wsparcia udzielonego uchodźcy politycznemu),
 • strat finansowych w bankach z powodu kradzieży tożsamości.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.