Przejdź do

odwołanie do KIO

Wykonawca, którego oferta nie została wybrana ma możliwość złożenia odwołania do KIO. Dokonując porównania ofert konkurencji, do których ma dostęp po złożeniu odpowiedniego wniosku do Zamawiającego, może wychwycić błędy, których nie zauważył Zamawiający. Dogłębna analiza konkurencyjnych ofert oraz trafne wskazanie błędów w odwołaniu do KIO może doprowadzić do dwojakich