Przejdź do

Czy po rozwodzie muszę od razu zmieniać dokumenty?

Paweł Oziębłowski 19 paź 2017

Zmiana dokumentów po rozwodzie tyczy się przede wszystkim zmiany naszego nazwiska. O ile sam rozwód jest bardzo stresujący, to okazuje się być początkiem dalszych problemów. Otóż prawdopodobnie będzie czekało nas również wymienienie dokumentów na nowe ze względu na zmianę nazwiska i inne formalności związane choćby z przeprowadzką. Zmiana nazwiska to bardzo paląca kwestia, o którą pyta wielu rozwodników.

Po rozwodzie kwestia nazwiska interesuje przede wszystkim Panie, choć wielu Panów również chce wiedzieć jak najwięcej o tym, kiedy i jak szybko mogą zmienić swoje nazwisko.

Nazwisko jakie nosimy po ślubie jest ustalanie przez oboje małżonków przed ślubem i mają w tej kwestii kilka możliwości:

  • małżonkowie mogą pozostać przy swoich nazwiskach
  • małżonka może przyjąć nazwisko małżonka
  • małżonek może przyjąć nazwisko małżonki

Po rozwodzie małżonkowie, którzy zostali przy swoich nazwiskach nie muszą zmieniać dokumentów. W innych przypadkach, czy to małżonka, czy małżonek muszą zmienić przede wszystkim:

  • dowód osobisty
  • paszport
  • legitymację studencką lub legitymację słuchacza (jeśli uczęszczają do szkoły policealnej albo szkoły dla dorosłych)

Zmianę nazwiska trzeba również zgłosić do swojego pracodawcy, by odpowiednio wypełniał naszą listę płac.

Nazwisko można zmienić po orzeczeniu rozwodu, jeśli w przez zawarte małżeństwo małżonek zmienił swoje nazwisko na nazwisko współmałżonka, jednak należy pamiętać o obowiązujących terminach.

Nazwisko możemy zmienić w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu. Jest to termin nieprzekraczalny i nie można po nim zmienić nazwiska małżonka na swoje.

Zmiana nazwiska jest możliwa jedynie po orzeczeniu rozwodu. W trakcie trwania rozwodu nie można zmieniać nazwiska. Dzieje się tak, ponieważ do zmiany nazwiska będzie potrzebne nam orzeczenie o rozwodzie, a o zmianę nazwiska wnosimy do urzędnika stanu cywilnego, który sprawdza, czy nadal jesteśmy w związku małżeńskim. Przed kierownikiem stanu cywilnego składa się oświadczenie, że pragniemy powrócić do swojego dawnego – panieńskiego lub kawalerskiego nazwiska. O zmianę nazwiska nie możemy też prosić przed sądem, ponieważ zmiana nazwiska jest możliwa tylko po uprawomocnieniu się wyroku sądu.

Sąd nie może zmienić naszego nazwiska. Wyrobienie nowych dokumentów, po podpisaniu oświadczenia przed urzędnikiem stanu cywilnego, trwa około 2 tygodnie. Przez ten czas możemy posługiwać się dokumentem, który mówi  tym że nasz dowód jest w trakcie wyrabiania

Po rozwodzie jest możliwe również zmienienie nazwiska dziecka

Rodzice wspólnie decydują o zmianie nazwiska swojego dziecka. Jeden rodzic nie może samodzielnie zmienić nazwiska dziecka, chyba że: drugi rodzic nie żyje, rodzic nie jest znany, bądź jest pozbawiony praw rodzicielskich. Drugi rodzic nie może też decydować o zmianie nazwiska dziecka, jeśli nie jest zdolny do czynności prawnych.

Nie zaleca się zmieniania nazwisku dziecku, które nie chce, by jego nazwisko zostało zmienione, jeśli np. jest związany emocjonalnie ze swoim drugim rodzicem. Nazwisko można zmienić w momencie, kiedy drugi rodzic źle się kojarzy dziecku lub kiedy rodzina chce się odciąć od kontaktu z nim.

Zmiana nazwiska dziecka może zapobiec nagabywaniu przez drugiego rodzica, ponieważ wtedy dziecko będzie trudniej znaleźć. Aby zapobiec nagabywaniu przez rodzica, który ma zakaz zbliżania się do dziecka, zaleca się również zmienić dotychczasowe miejsce zamieszkania.