Przejdź do

Jak ustalić widywanie się z dziećmi po rozwodzie?

Paweł Oziębłowski 22 paź 2017

Kwestia widywania się jednego z rodziców po rozwodzie z dziećmi jest sporna i wymaga wiele cierpliwości i zaangażowania obu stron. Oboje małżonkowie po rozwodzie powinni przedyskutować tę kwestię, przy czym należy przede wszystkim pamiętać o dobru dziecka. Rodzic, również po rozwodzie, ma niezbywalne prawo do widywania się ze swoim dzieckiem. Wyjątkami w takiej sytuacji, są:

  • sytuacje, kiedy jeden z rodziców ma sądowy zakaz zbliżania się do dziecka
  • sytuacje, kiedy rodzic ma zły wpływ na dziecko
  • sytuacje, kiedy rodzic dotychczas widywał się z dzieckiem, ale istnieje realne przypuszczenie, że będzie on chciał zabrać dziecko byłej małżonce, bądź byłemu małżonkowi (muszą być ku temu jasne przesłanki, np. w momencie, kiedy dziecko już raz zostało przez niego uprowadzone)

 

W innych sytuacjach, kiedy rodzic nie ma zakazu zbliżania się do dziecka i może pełnić swoją pieczę rodzicielską nad nim, ma on prawo do widywania się z dzieckiem i może brać czynny udział w jego wychowaniu. Wtedy rodzice powinni ustalić jeszcze przed rozwodem różne kwestie dotyczące widywania się z dzieckiem. Jeśli nie wiedzą jak mogą ustalić widywanie się, może pomóc im adwokat, który pomoże też w dojściu do porozumienia. Rodzice powinni ustalić następujące kwestie:

 

  • ilość odwiedzin w ciągu miesiąca
  • czas wizyty
  • czy dziecko będzie zostawało u swojego rodzica, czy będzie odbierane po odwiedzinach przez matkę lub ojca
  • czy dziecko będzie spędzało święta z rodzicem, czy rodzic będzie mógł odwiedzić dziecko w trakcie świąt
  • czy przy widzeniach się z dzieckiem będzie drugi rodzic

 

Takie ustalenia są niezwykle ważne i dobrze by było umieścić je na piśmie, które możemy sporządzić z pomocą adwokata. Dzięki temu każdy z rodziców będzie mógł odnieść się do dokumentu, chcąc np. zaskarżyć byłego małżonka o niestosowanie się do ustaleń dotyczących wychowywania dziecka. Ustalenia takie pomogą również w egzekwowaniu obowiązków, jakie spoczywają na obojgu rodzicach.

Pamiętajmy, że ustalenie kwestii widywania się z dziećmi jest czymś innym, niż wniesienie sprawy o np. przeniesienie władzy rodzicielskiej. Taka sprawa zostanie przez sąd wstrzymana, jeśli sprawa rozwodowa jest w toku. Po sprawie rozwodowej, kiedy zostanie przez sąd stwierdzony całkowity rozpad małżeństwa, można wnieść kolejną sprawę  przeniesienie władzy rodzicielskiej.

Sąd ma prawo skierować strony sporu do mediacji, jeśli widzi taką potrzebę. Mówi o tym Art. 445. Kodeksu Postępowania Cywilnego:

 Art. 445.  W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację

Mediacja pomocna jest, zwłaszcza dla par, które rozwodzą się, a nie potrafią znaleźć wspólnego języka w sprawie wychowywania dzieci, czy podziału majątku. Pomaga ona w rozwiązywaniu narastających konfliktów, a także pomaga przejść przez rozwód i ustalenia o opiece nad dzieckiem.

Pamiętajmy, że rozwodząc się mając wspólne dzieci, musimy mieć na względzie przede wszystkim ich dobro. Często dzieci nie rozumieją całej sytuacji, którą komplikują jeszcze bardziej spory rodziców. Najlepiej jest nie mieszać dzieci w nasze konflikty i w miarę możliwości dać im rozwijać się w otoczeniu obojga rodziców. Nie zabraniajmy widywać się dzieciom z byłym współmałżonkiem, ponieważ na każdym etapie rozwoju dziecko potrzebuje obojga rodziców. Jest to ważne w jego późniejszym życiu emocjonalnym i społecznym. Należy więc ustalić dogodne i rozsądne godziny, czy dni widywania się drugiego rodzica z dzieckiem. Nie zabraniajmy mu uczestniczyć w ważnych dla dziecka świętach, np. urodzinach, czy komunii. Ważne, by dziecko nie czuło się zbyt osamotnione w nowej dla niego sytuacji.