Przejdź do

Jakie dokumenty będą potrzebne przy rozwodzie?

Paweł Oziębłowski 23 paź 2017

Rozwód jest bardzo stresującym momentem w życiu, dlatego może zdarzyć się, że zapomnimy jakie dokumenty będą nam potrzebne, kiedy będziemy szli na sprawę rozwodową. Przed sprawą warto wybrać się do adwokata, który będzie nas reprezentował i pomoże złożyć za nas i sprawdzić wszystkie potrzebne dokumenty.

Przy sprawie rozwodowej bez orzekania o winie będą potrzebne nam następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • odpis skrócony aktu małżeństwa stron
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • odpis pozwu rozwodowego

Akt małżeństwa możemy pobrać w urzędzie stanu cywilnego, w którym odbywał się ślub. Jeśli nie posiadamy dowodu osobistego, musimy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości z naszym imieniem i nazwiskiem. Takim ważnym dokumentem może być nasz paszport.

W zależności od tego, czy rozwód będzie z orzekaniem o winie, czy też nie, do pozwu rozwodowego dołączamy również załączniki.

Przy sprawie z orzekaniem o winie będą potrzebne nam dokumenty wymienione powyżej jak również:

 • obdukcje lekarskie powódki lub powoda (jeśli w domu dochodziło do znęcania się fizycznego)
 • zeznania świadków
 • raporty policyjne z interwencji w domu
 • postanowienie o zaprzestaniu dochodzenia
 • dowody na zdradę małżonka lub na znęcanie się psychiczne (nagrania lub film)

W skompletowaniu dokumentów pomoże nam adwokat, który powie także jak powinien wyglądać pozew rozwodowy.

W pozwie rozwodowym powinny się znaleźć następujące informacje:

 • dane osoby pozywającej
 • imię i nazwisko osoby pozywanej
 • powód pozwania (musi być jasno zaznaczone, ze powódka/powód wnosi o rozwód)
 • czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez niego
 • ilość i opis załączników dodanych do pozwu

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie w załączniku możemy dodać dokumenty wymienione wyżej, tzn. zeznania świadków, czy obdukcje lekarskie.

Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, zarówno w pozwie, jak i w załączniku musi być to podkreślone. W pozwie pisze się: ze związku urodziło się dziecko (tu imię i nazwisko dziecka oraz data narodzin dziecka). Będzie to ważna informacja dla sądu, który zapyta przy sprawie rozwodowej z kim zostaje dziecko po rozwodzie rodziców. W załączniku do pozwu dodajemy także akt urodzenia wspólnego dziecka małżonków.

Załączniki, które będą dowodem w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie, tj. zdjęcia lub nagrania, powinny być w formie elektronicznej, najlepiej na płycie CD, by sąd mógł je odtworzyć.